Chemistry
Global

Chemistry Experts

Dr. K.i Omoniyi

lecturer
Chemistry
Umaru Musa Yar'adua University Katsina
Nigeria

Biography

Dr. K.I Omoniyi is a lecturer at Umaru Musa Yar'adua University Katsina.

Research Interest

Chemistry

Global Experts from Nigeria

Global Experts in Subject

Share This Profile