Pathology
Global

Pathology Experts

Zhong-jian Yu

Professor
Department of Pharmacology
Nanchang University
China

Biography

Zhong-Jian Yu is working at Department of Pharmacology, Medical College of Nanchang University, Nanchang 330006, China.

Research Interest

Pharmacology

Global Experts from China

Global Experts in Subject