Veterinary Sciences
Global

Veterinary Sciences Experts

Gret-kristel Mällo

Junior Research Fellow
DEPARTMENT OF REPRODUCTIVE BIOLOGY
Estonian University
Estonia

Biography

  Gret-Kristel Mällo, Phd student, (sup) Andres Valdmann; Olaf Reksen, Kõrgetoodanguliste lüpsilehmade munasarjahäired ja sigivus, Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department od Reproductive Biology.

Research Interest

Veterinary Medicine

Publications

  • Waldmann, A.; Valdmann, M.; Kurykin, J.; Mällo, G.-K.; Kaart, T.; Larsen, T. (2013). Blood plasma variables as indicators of cytological endometritis risk in multiparous Holstein dairy cows. 15th International Conference on Production Diseases on Farm Animals. Book of Abstracts : 15th International Conference on Production Diseases on Farm Animals, Uppsala, Sweden 24-28 June 2013. Ed. Göran Dalin. Swedish University of Agricultural Sciences, 30−30.

  • Valdmann, A.; Valdmann, M.; Kurõkin, J.; Kaart, T.; Mällo, G.-K. (2015). Piimalehmade sigivuse ja karjas püsimise edukuse prognostilised markerid. Terve loom ja tervislik toit: Terve loom ja tervislik toit 2015, Tartu, 04.-05. märts, 2015. Toim. Kass, M. Tartu: Eesti Maaülikool, 26−31.

  • Kurõkin, J., Mällo, G. K., & Valdmann, M. Lüpsilehmadel sagedamini esinevate haiguste ja tervist peegeldavate parameetrite riskihinnangud, nende mõju loomade karjas püsimise edukusele, prakeerimispõhjustele ja tiinestumisele. Kompleksuuring.

Global Experts from Estonia

Global Experts in Subject

Share This Profile
Recommended Conferences