Veterinary Sciences
Global

Veterinary Sciences Experts

Gret-kristel Mällo

Junior Research Fellow
DEPARTMENT OF REPRODUCTIVE BIOLOGY
Estonian University
Estonia

Gret-kristel Mällo

Biography

  Gret-Kristel Mällo, Phd student, (sup) Andres Valdmann; Olaf Reksen, Kõrgetoodanguliste lüpsilehmade munasarjahäired ja sigivus, Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department od Reproductive Biology.

Research Interest

Veterinary Medicine

Publications

  • Waldmann, A.; Valdmann, M.; Kurykin, J.; Mällo, G.-K.; Kaart, T.; Larsen, T. (2013). Blood plasma variables as indicators of cytological endometritis risk in multiparous Holstein dairy cows. 15th International Conference on Production Diseases on Farm Animals. Book of Abstracts : 15th International Conference on Production Diseases on Farm Animals, Uppsala, Sweden 24-28 June 2013. Ed. Göran Dalin. Swedish University of Agricultural Sciences, 30−30.

  • Valdmann, A.; Valdmann, M.; Kurõkin, J.; Kaart, T.; Mällo, G.-K. (2015). Piimalehmade sigivuse ja karjas püsimise edukuse prognostilised markerid. Terve loom ja tervislik toit: Terve loom ja tervislik toit 2015, Tartu, 04.-05. märts, 2015. Toim. Kass, M. Tartu: Eesti Maaülikool, 26−31.

  • Kurõkin, J., Mällo, G. K., & Valdmann, M. Lüpsilehmadel sagedamini esinevate haiguste ja tervist peegeldavate parameetrite riskihinnangud, nende mõju loomade karjas püsimise edukusele, prakeerimispõhjustele ja tiinestumisele. Kompleksuuring.

Global Experts from Estonia

Global Experts in Subject