Veterinary Sciences
Global

Veterinary Sciences Experts

Hannelore Kiiver

Junior Research Fellow
DEPARTMENT OF REPRODUCTIVE BIOLOGY
Estonian University
Estonia

Biography

  Hannelore Kiiver, Master's Degree, 2009, (sup) Heli Kiiman, Veiste sigivusnäitajaid mõjutavad tegurid (Factors affecting fertility traits of cattle), Estonian University of Life Sciences. Hannelore Kiiver, Phd student, (sup) Andres Valdmann, Piimalehmade aktiivsuse, ajakava ja piima progesteroonisisalduse seosed piimalehmade sigivuse ja tervisega. (Activity and time budgets, and milk progesterone information related to fertility and health in dairy cattle), Estonian University of Life Sciences.

Research Interest

Veterinary Medicine and Animal Sciences

Global Experts from Estonia

Global Experts in Subject

Share This Profile