Food & Nutrition
Global

Food & Nutrition Experts

Ivi Jõudu

Docent
Department of Food Science
Estonian University
Estonia

Ivi Jõudu

Biography

Mr Ivi Jõudu serves as Associate Professor, Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Food Science. His Present research activitiy is Biosciences and Environment, Agricultural Sciences, B400 Zootechny, animal husbandry, breeding

Research Interest

Biosciences and Environment, Agricultural Sciences, B400 Zootechny, animal husbandry, breeding

Publications

 • Kaart, T.; Vallas, M.; Värv, S.; Jõudu, I.; Viinalass, H.; Sabre, D.; Pärna, E. (2014). Markerselektsiooni võimalustest piima kvaliteedi parandamisel. Konverentsi „Terve loom ja tervislik toit 2014“ kogumik. Tartu, 48−57.

 • Ots, Meelis; Jõudu, Ivi; Kaldmäe, Helgi; Kärt, Olav (2015). Proteiinisöödad lüpsilehmade söödaratsioonis. Terve loom ja tervislik toit: Terve loom ja tervislik toit 2015, Tartu. Toim. M.Kass. 52−57.

 • Roasto Mati; Elias, Terje; Jõudu, Ivi; Laikoja, Katrin; jt. (2017). Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2017" artiklite kogumik. Kass, Marko (Toim.). Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2017" artiklite kogumik.Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi konverents "Terve looma ja tervislik toit 2017", Tartu, 01.-02.03.2017. Tartu.

 • Jõudu, Ivi; Teder, Liis; Laikoja, Katrin (2017). Soolatud ja soolamata rõõsakoorevõi kvaliteedi hindamine. Marko Kass (Toim.). Terve loom ja tervislik toit 2017 (39−46). Tartu: Ecoprint.

 • Ling, Katri; Henno, Merike; Jõudu, Ivi; Püssa, Tõnu; Jaakson, Hanno; Kass, Marko; Anton, Dea; Ots, Meelis (2017). Selenium supplementation of diets of dairy cows to produce Se-enriched cheese. International Dairy Journal, xxx−xxx [ilmumas].

Global Experts from Estonia

Global Experts in Subject

Share This Profile
Recommended Conferences
 • 30th International Conference on Nutraceuticals and Natural Medicine

  January 28-29, 2019 Osaka, Japan

 • International Conference on Vitamins and Natural Supplements

  Jan 30-31, 2019 Bangkok, Thailand

 • 24th International Conference on Clinical Nutrition

  March 04-06, 2019 Barcelona, Spain

 • 2nd International Conference on Nutrition, Food Science and Technology

  April 08-09, 2019 Abu Dhabi, UAE

 • 23rdWorld Nutrition & Pediatrics Healthcare Conference

  April 29-30, 2019 Helsinki, Finland

 • 28th World Congress on Diet, Nutrition and Obesity

  May 20-21, 2019 Yokohama, Japan

 • 2nd World congress on Nutrition and Obesity Prevention

  June 17-18, 2019 Dubai, UAE

 • 15th International Congress on Advances in Natural Medicines, Nutraceuticals & Neurocognition

  July 08-09,2019 London, UK

 • 30th Annual Meeting on Nutrition & Food Sciences

  September 19-20, 2019 Osaka, Japan

View more
Relevant Topics