Food & Nutrition
Global

Food & Nutrition Experts

Ivi Jõudu

Docent
Department of Food Science
Estonian University
Estonia

Biography

Mr Ivi Jõudu serves as Associate Professor, Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Food Science. His Present research activitiy is Biosciences and Environment, Agricultural Sciences, B400 Zootechny, animal husbandry, breeding

Research Interest

Biosciences and Environment, Agricultural Sciences, B400 Zootechny, animal husbandry, breeding

Publications

  • Kaart, T.; Vallas, M.; Värv, S.; Jõudu, I.; Viinalass, H.; Sabre, D.; Pärna, E. (2014). Markerselektsiooni võimalustest piima kvaliteedi parandamisel. Konverentsi „Terve loom ja tervislik toit 2014“ kogumik. Tartu, 48−57.

  • Ots, Meelis; Jõudu, Ivi; Kaldmäe, Helgi; Kärt, Olav (2015). Proteiinisöödad lüpsilehmade söödaratsioonis. Terve loom ja tervislik toit: Terve loom ja tervislik toit 2015, Tartu. Toim. M.Kass. 52−57.

  • Roasto Mati; Elias, Terje; Jõudu, Ivi; Laikoja, Katrin; jt. (2017). Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2017" artiklite kogumik. Kass, Marko (Toim.). Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2017" artiklite kogumik.Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi konverents "Terve looma ja tervislik toit 2017", Tartu, 01.-02.03.2017. Tartu.

  • Jõudu, Ivi; Teder, Liis; Laikoja, Katrin (2017). Soolatud ja soolamata rõõsakoorevõi kvaliteedi hindamine. Marko Kass (Toim.). Terve loom ja tervislik toit 2017 (39−46). Tartu: Ecoprint.

  • Ling, Katri; Henno, Merike; Jõudu, Ivi; Püssa, Tõnu; Jaakson, Hanno; Kass, Marko; Anton, Dea; Ots, Meelis (2017). Selenium supplementation of diets of dairy cows to produce Se-enriched cheese. International Dairy Journal, xxx−xxx [ilmumas].

Global Experts from Estonia

Global Experts in Subject

Share This Profile