Veterinary Sciences
Global

Veterinary Sciences Experts

Jevgeni Kurõkin

Research Fellow
DEPARTMENT OF REPRODUCTIVE BIOLOGY
Estonian University
Estonia

Biography

Jevgeni Kurõkin, Doctor's Degree, 1990, (sup) professor Ilmar Müürsepp, Профилактика бесплодия у крупного рогатого скотa простагландином Ф2альфа (Prostaglandiini F2aalfa use for prevention of infertility in cattle), Russia, Voronez, Instutut of non-contageous deseases.Jevgeni Kurõkin, Doctor's Degree, 1990, (sup) Ilmar Müürsepp, Prostaglandiini preparatide kasutamine sümptomaatilise sigimatuse profülaktikaks lehmadel (The use of prostaglandin for prevention of infertility in cows), Voronez, Mittenakkavate haiguste instituut.  

Research Interest

Veterinary Medicine; CERCS SPECIALTY: B750 Veterinary medicine, surgery, physiology, pathology, clinical studies

Publications

  • Waldmann, A.; Valdmann, M.; Kurykin, J.; Mällo, G.-K.; Kaart, T.; Larsen, T. (2013). Blood plasma variables as indicators of cytological endometritis risk in multiparous Holstein dairy cows. 15th International Conference on Production Diseases on Farm Animals. Book of Abstracts : 15th International Conference on Production Diseases on Farm Animals, Uppsala, Sweden 24-28 June 2013. Ed. Göran Dalin. Swedish University of Agricultural Sciences, 30−30.

  • Valdmann, A.; Valdmann, M.; Kurõkin, J.; Kaart, T.; Mällo, G.-K. (2015). Piimalehmade sigivuse ja karjas püsimise edukuse prognostilised markerid. Terve loom ja tervislik toit: Terve loom ja tervislik toit 2015, Tartu, 04.-05. märts, 2015. Toim. Kass, M. Tartu: Eesti Maaülikool, 26−31.

  • Kurõkin, J., Mällo, G. K., & Valdmann, M. Lüpsilehmadel sagedamini esinevate haiguste ja tervist peegeldavate parameetrite riskihinnangud, nende mõju loomade karjas püsimise edukusele, prakeerimispõhjustele ja tiinestumisele. Kompleksuuring.

Global Experts from Estonia

Global Experts in Subject

Share This Profile
Recommended Conferences