Genetics
Global

Genetics Experts

Mari Liiva

Statfinn Oy Eesti Filiaal, Statistician and Progra
mathematical models of population genetics
Estonian University
Estonia

Biography

Ms Mari Liiva serves as, Statistician and Programmer Trainee in Statfinn Oy Eesti Filiaal. She is persuing PhD studies from Estonian University of Life Sciences since 2012–till date.

Research Interest

mathematical models,genetics

Publications

  • Tänavots, Alo; Kaart, Tanel; Kiiman, Heli; Pärna, Elli; Pretto, Denis; Liiva, Mari; Viinalass, Haldja (2014). Relationship between electronically recorded milk flow rate and culling reasons in Estonian Holstein and Estonian Red cows. XVII Baltic Animal Breeding Conference: XVII Baltic Animal Breeding Conference, Tallinn, September 17-18, 2014. Tallinn, Estonia, 26.

  • Kaldre, Katrin; Haugjärv, Kerli, Liiva, Mari; Gross, Riho (2014). Kahe erineva sööda mõju marmorvähi (Procambarus fallax f. virginalis) kasvule, värvusele, suguküpsuse saabumisele ning surevusele. Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2014" kogumik: Terve loom ja tervislik toit, Tartu 12-13.03.2014. Toim. Merike Henno, Hanno Jaakson, Ivi Jõudu, Helgi Kaldmäe, Marko Kass, Katrin Laikoja, Ragnar Leming, Ma. 67.

  • Tänavots, Alo; Kaart, Tanel; Kiiman, Heli; Pärna, Elli; Pretto, Denis; Liiva, Mari; Viinalass, Haldja (2015). Lüpsikiiruse ja karjaspüsivuse seos eesti holsteini ja eesti punast tõugu lehmadel. Terve loom ja tervislik toit: Terve loom ja tervislik toit 2015, Tartu 04.-05. märts 2015. Toim. M. Kass. Tartu: Eesti Maaülikool, 14−25.

  • Kaldre, Katrin; Haugjärv, Kerli; Liiva, Mari; Gross, Riho (2015). The effect of two different feeds on growth, carapace colour, maturation and mortality in marbled crayfish (Procambarus fallax f. virginalis). Aquaculture International, 23 (1), 185−194.10.1007/s10499-014-9807-1.

Global Experts from Estonia

Global Experts in Subject

Share This Profile