Veterinary Sciences
Global

Veterinary Sciences Experts

Marko Kass

Docent
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinar
Estonian University
Estonia

Marko Kass

Biography

Mr. Marko Kass serves as, Professor In Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences,. His Present research activities are Biosciences and Environment, Agricultural Sciences. His further research interest include metabolism of ruminants, feeds and their quality, research methods of metabolism..He holds a Phd degree.

Research Interest

metabolism of ruminants, feeds and their quality, research methods of metabolism

Publications

  • Ariko, Tiia; Kass, Marko; Henno, Merike; Ots, Meelis (2016). Glütserooli söötmise mõju piimarasva rasvhappelisele koostisele. Marko Kass (Toim.). Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2016" artiklite kogumik (45−48). Tartu: Eesti Maaülikool.

  • Kass, Marko; Ramin, Mohammad; Huhtanen, Pekka (2016). Karoline model as a useful tool in predicting methane in cattle. Proceeding of the 7th Nordic Feed Science Conference, Uppsala, Sweden: The 7th Nordic Feed Science Conference 14.-15 June 2016 Uppsala, Sweden. Ed. P, Udén, T. Eriksson, B-O. Rustas, R. Danielsson. Uppsala, Sweden: Swedish University of Agricultural Sciences, 47−51.

  • Kass, Marko (2016). Kalade söötmisega seotud tervisehäired ja puudushaigused. Priit Päkk (Toim.). Kasvatatavate kalade haigused (111−124). Tartu: Eesti Maaülikool.

  • Roasto Mati; Elias, Terje; Jõudu, Ivi; Laikoja, Katrin; jt. (2017). Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2017" artiklite kogumik. Kass, Marko (Toim.). Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2017" artiklite kogumik.Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi konverents "Terve looma ja tervislik toit 2017", Tartu, 01.-02.03.2017. Tartu.

  • Ling, Katri; Henno, Merike; Jõudu, Ivi; Püssa, Tõnu; Jaakson, Hanno; Kass, Marko; Anton, Dea; Ots, Meelis (2017). Selenium supplementation of diets of dairy cows to produce Se-enriched cheese. International Dairy Journal, xxx−xxx [ilmumas].

Global Experts from Estonia

Global Experts in Subject