Nutrition
Global

Nutrition Experts

Meelis Ots

Head
Department of Nutrition
Estonian University
Estonia

Meelis Ots

Biography

Mr. Meelis Ots serves as Animal Nutrition and Nutritional Physiology, Head of Department of Animal Nutrition. His Present research activities are Biosciences and Environment,Agricultural Sciences. His further research interest include Feeding and nutritional physiology of ruminants, chemical composition and nutritive value of feeds .He completed his Phd degree in 2005.

Research Interest

Biosciences and Environment,Agricultural Sciences

Publications

 • Ariko, Tiia; Kass, Marko; Henno, Merike; Ots, Meelis (2016). Glütserooli söötmise mõju piimarasva rasvhappelisele koostisele. Marko Kass (Toim.). Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2016" artiklite kogumik (45−48). Tartu: Eesti Maaülikool.

 • Jaakson, Hanno; Karis, Priit; Ling, Katri; Samarütel, Jaak; Ots, Meelis (2016). Poegimisaegse toitumuse ja poegimisjärgse varulipiidide mobilisatsiooni seostest eesti holsteini tõugu lehmadel. Terve loom ja tervislik toit: "Terve loom ja tervislik toit 2016", 2.-3. märts, Tartu. Toim. Kass, Marko. Tartu: Ecoprint, 49−55.

 • Kaldmäe, Helgi; Olt, Andres; Ots, Meelis (2016). Kuivatatud ja konserveeritud söödateravilja mükotoksiinide sisaldusest Eestis. Agraarteadus, XXVII (1), 19−25.

 • Kudlinskienė, I.; Gružauskas, R.; Stankevičius, R.; Želvytė, R.; Monkevičienė, I.; Stanytė, G.; Dovidaitienė, G.; Kantautaitė, J.; Ots, M. (2016). The effects of extruded lupins (Lupinus spp.), faba beans (Vicia faba) and peas (Pisum sativum) on the ruminal fluid parameters in dairy cows. Veterinarija ir Zootechnika, 073 (95), 88−94.

 • Ling, Katri; Henno, Merike; Jõudu, Ivi; Püssa, Tõnu; Jaakson, Hanno; Kass, Marko; Anton, Dea; Ots, Meelis (2017). Selenium supplementation of diets of dairy cows to produce Se-enriched cheese. International Dairy Journal, xxx−xxx [ilmumas].

Global Experts from Estonia

Global Experts in Subject

Share This Profile
Recommended Conferences
 • 24th International Conference on Clinical Nutrition

  March 04-06, 2019 Barcelona, Spain

 • 2nd International Conference on Nutrition, Food Science and Technology

  April 08-09, 2019 Abu Dhabi, UAE

 • 23rdWorld Nutrition & Pediatrics Healthcare Conference

  April 29-30, 2019 Helsinki, Finland

 • 28th World Congress on Diet, Nutrition and Obesity

  May 20-21, 2019 Yokohama, Japan

 • 2nd World congress on Nutrition and Obesity Prevention

  June 17-18, 2019 Dubai, UAE

 • 15th International Congress on Advances in Natural Medicines, Nutraceuticals & Neurocognition

  July 08-09,2019 London, UK

 • 30th Annual Meeting on Nutrition & Food Sciences

  September 19-20, 2019 Osaka, Japan

View more
Relevant Topics