Nutrition
Global

Nutrition Experts

Meelis Ots

Head
Department of Nutrition
Estonian University
Estonia

Meelis Ots

Biography

Mr. Meelis Ots serves as Animal Nutrition and Nutritional Physiology, Head of Department of Animal Nutrition. His Present research activities are Biosciences and Environment,Agricultural Sciences. His further research interest include Feeding and nutritional physiology of ruminants, chemical composition and nutritive value of feeds .He completed his Phd degree in 2005.

Research Interest

Biosciences and Environment,Agricultural Sciences

Publications

 • Ariko, Tiia; Kass, Marko; Henno, Merike; Ots, Meelis (2016). Glütserooli söötmise mõju piimarasva rasvhappelisele koostisele. Marko Kass (Toim.). Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2016" artiklite kogumik (45−48). Tartu: Eesti Maaülikool.

 • Jaakson, Hanno; Karis, Priit; Ling, Katri; Samarütel, Jaak; Ots, Meelis (2016). Poegimisaegse toitumuse ja poegimisjärgse varulipiidide mobilisatsiooni seostest eesti holsteini tõugu lehmadel. Terve loom ja tervislik toit: "Terve loom ja tervislik toit 2016", 2.-3. märts, Tartu. Toim. Kass, Marko. Tartu: Ecoprint, 49−55.

 • Kaldmäe, Helgi; Olt, Andres; Ots, Meelis (2016). Kuivatatud ja konserveeritud söödateravilja mükotoksiinide sisaldusest Eestis. Agraarteadus, XXVII (1), 19−25.

 • Kudlinskienė, I.; Gružauskas, R.; Stankevičius, R.; Želvytė, R.; Monkevičienė, I.; Stanytė, G.; Dovidaitienė, G.; Kantautaitė, J.; Ots, M. (2016). The effects of extruded lupins (Lupinus spp.), faba beans (Vicia faba) and peas (Pisum sativum) on the ruminal fluid parameters in dairy cows. Veterinarija ir Zootechnika, 073 (95), 88−94.

 • Ling, Katri; Henno, Merike; Jõudu, Ivi; Püssa, Tõnu; Jaakson, Hanno; Kass, Marko; Anton, Dea; Ots, Meelis (2017). Selenium supplementation of diets of dairy cows to produce Se-enriched cheese. International Dairy Journal, xxx−xxx [ilmumas].

Global Experts from Estonia

Global Experts in Subject

Share This Profile
Recommended Conferences
 • International Conference on Food Production and Preservation

  Oct 17-18, 2018 Ottawa, Canada

 • International conference on Probiotics and Prebiotics

  October 31 - November 01, 2018 San Francisco, USA

 • 30th International Conference on Nutraceuticals & Public Health

  November 5-6, 2018 Bangkok, Thailand

View more
Relevant Topics