Veterinary Sciences
Global

Veterinary Sciences Experts

Peep Piirsalu

Docent
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinar
Estonian University
Estonia

Biography

Mr. Peep Piirsalu serves as, Associate Professor,Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences. His Present research activities are Biosciences and Environment, Agricultural Sciences

Research Interest

Environment, Agricultural Sciences

Publications

  • Pärna, E.; Ap Dewi, I.; Saveli, O.; Piirsalu, P. (1998). Cattle breeding goals and production circumstances. APSi Toimetised / Transactions of the Estonian Academic Agricultural Society, 7, 91−94.

  • Tölp, S.; Piirsalu, P. (2008). Piimakitsede söötmisnormid. Agraarteadus : journal of agricultural science : Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi väljaanne, XIX (1), 23−32.

  • Piirsalu, Peep; Kaart, Tanel (2009). Tõu mõju eesti tumedapealiste ja eesti valgepealiste tallede võõrutusmassile ja uttede pesakonna suurusele. Agraarteadus, XX (1), 19−24.

Global Experts from Estonia

Global Experts in Subject

Share This Profile
Recommended Conferences