Nutrition
Global

Nutrition Experts

Silvi Tölp

Docent
Department of Nutrition
Estonian University
Estonia

Biography

Mr. Silvi Tölp serves as, Associate Professor, Department of Nutrition, Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences. His Present research activities are Biosciences and Environment, Agricultural Sciences, Natural Sciences and Engineering,Biotechnology relating to Natural Sciences and Engineering

Research Interest

Biosciences and Environment, Agricultural Sciences, Natural Sciences and Engineering,Biotechnology relating to Natural Sciences and Engineering

Publications

  • Tölp, Silvi. (2012). 90 aastat loomakasvatusalast katse- ja uurimistööd – katsejaamad, katselaudad, katsemajandid. Agraarteadus, 2, 45−56.

  • Piirsalu, P.; Samarütel, J.; Tölp, S.; Nutt, I.; Kaart, T. (2013). Uttede söötmise, toitumuse ja jõudluse seostest mahetootmisega lambafarmides. Terve loom ja tervislik toit: Terve loom ja tervislik toit 2013, Tartu, 21.-22. märts 2013. Toim. Jaakma, Ü.; Henno, M.; Kass, M.; Jaakson, H.; Jalakas, M.; Orro, T.; Roasto, M.; Praakle, K. Tartu: Eesti Maaülikool, 35−45.

  • Piirsalu, P.; Samarütel, J.; Tölp, S.; Nutt, I.; Kaart, T. (2013). Relationships between ewe body condition score, production traits and nutrition, on organic sheep farms. Proceedings of the 4th Nordic Feed Science Conference, Uppsala, Sweden, 12-13 June 2013.: 4th Nordic Feed Science Conference. Ed. Udén, P; Eriksson, T.; Rustas, B. O.; Müller, C. E.; Spörndly, R.; Pauly, T.; Emanuelson, M. Uppsala, Sweden: Swedish University of Agricultural Sciences, 114−117.

  • Piirsalu, Peep; Samarütel, Jaak; Tölp, Silvi; Nutt, Irje; Kaart, Tanel (2013). Uttede toitumushinde seosed söötmise ja jõudlusega mahetootmisega lambafarmides. . Agraarteadus : journal of agricultural science : Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi väljaanne, XXIV (2), 71−78.

  • Piirsalu, P.; Kaart, T.; Samarütel, J.; Tölp, S.; Ilves, A.; Nutt, I. (2015). Kaera lisasöötmise mõju tiinus- ja imetamisperioodil uttede toitumusele ja jõudlusele mahefarmides. Terve loom ja tervislik toit: Terve loom ja tervislik toit 2015, Tartu, 04.-05. märts, 2015. Toim. Kass, M. Tartu: Eesti Maaülikool, 37−46.

Global Experts from Estonia

Global Experts in Subject

Share This Profile
Recommended Conferences