Agri and Aquaculture
Global

Agri and Aquaculture Experts

Tleulina Zarina Tasbulatovna

Master of Agricultural Sciences
The Department of Agriculture and Plant Growing
S.Seifullin Kazakh Agrotechnical University
Kazakhstan

Biography

Master of Agricultural Sciences

Research Interest

Crop production

Publications

  • Солтүстік Қазақстан жағдайында дәнді бұршақ дақылдарының өнімі мен сапасы// С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің Ғылым жаршысы. - Астана 2015 ж. -№1(84).

  • Ақмола облысының қара-қоңыр топырағында себу мөлшеріне байланысты жасымықтың астық өнімі//«Сейфуллин тағылымы-10» Халықаралық ғылыми-теоретикалық конференцияның материалдары. –Астана,- 2014 ж. - Т.1., ч.1.

  • Жасымықтың әртүрлі сорттарының дәнінің құрамындағы ақуызға себу мөлшерінің әсері//«Сейфуллин тағылымы-10» Халықаралық ғылыми-теоретикалық конференцияның материалдары. –Астана,- 2014 ж. - Т.1., ч.1. –

Global Experts from Kazakhstan

Global Experts in Subject