Social & Political Sciences
Global

Social & Political Sciences Experts

A.e. (marieke) Oderkerk

Professor
Faculty of Law
University of Amsterdam
Netherlands

Biography

Marieke Oderkerk (Haarlem, 21 mei 1967) heeft Nederlands Recht (doctoraal 1993) en Italiaanse taal- en letterkunde (doctoraal 1991) gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1993 tot 1998 was zij als assistent in opleiding verbonden aan de leerstoelgoep internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking van dezelfde universiteit. In 1999 promoveerde zij op een onderwerp met betrekking tot de methodologie van de rechtsvergelijking. Van begin 1998 tot eind 2000 is zij als universitair docente internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking verbonden geweest aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht. Sinds oktober 2000 is zij universitair docente (sinds april 2010 universitair hoofddocente) bij de leerstoelgroep internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking (Afdeling Privaatrecht A). Van januari 2005 tot september 2007 was zij onderzoekscoördinator van het Amsterdams Instituut voor Privaatrecht.   Sinds januari 2009 maakt zij deel uit van het Centre for the Study of European Contract Law.

Research Interest

Law

Global Experts from Netherlands

Global Experts in Subject

Share This Profile