Business & Management
Global

Business & Management Experts

Inger Lise Aarrestad Rettedal


Administration
Nortura Pvt.Ltd
Norway

Biography

Inger Lise Aarrestad Rettedal driver med sau, storfe og slaktegrisproduksjon på Utstein Gard på Mosterøy. Hun jobber med forretningsutvikling for Klostergarden. Tidligere jobbet som leder innen samfunns- og myndighetskontakt i Statoil og med kommunikasjon og rådgivning i Aker Solutions og Melvær&Lien Idé-entreprenør. Har bred styreerfaring fra kultur- og samfunnsliv. Vært politiker og folkevalgt på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, blant annet som møtende vararepresentant på Stortinget for Høyre i Rogaland.     Inger Lise Aarrestad Rettedal driver med sau, storfe og slaktegrisproduksjon på Utstein Gard på Mosterøy. Hun jobber med forretningsutvikling for Klostergarden. Tidligere jobbet som leder innen samfunns- og myndighetskontakt i Statoil og med kommunikasjon og rådgivning i Aker Solutions og Melvær&Lien Idé-entreprenør. Har bred styreerfaring fra kultur- og samfunnsliv. Vært politiker og folkevalgt på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, blant annet som møtende vararepresentant på Stortinget for Høyre i Rogaland.    

Research Interest

Business & Management

Global Experts from Norway

Global Experts in Subject

Share This Profile
Recommended Conferences