Microbiology
Global

Microbiology Experts

Jin-yi Wu

Professor
Microbilogy
National Chiayi University
Taiwan

Biography

Jin-Yi Wu is an professor in the department of Microbilogy at National Chiayi University, Taiwan. Jin-Yi Wu is an professor in the department of Microbilogy at National Chiayi University, Taiwan.

Research Interest

Microbilogy

Global Experts from Taiwan

Global Experts in Subject

Share This Profile