Business & Management
Global

Business & Management Experts

Anders Bouvin


Finance
Harsco Metals and Minerals
United States of America

Biography

Boman växte upp i Linköping och tog ekonomexamen vid Linköpings universitet. Han arbetade som koncerncontroller på Saab-Scania och ekonomichef på Adamsons Transport innan han 1991 började arbeta inom Handelsbanken, inledningsvis som controller. Han blev därefter kontorschef i Norrköping till 1998,

Research Interest

var därefter vice VD samt regionbankschef i Danmark 1998 till 2002 och chef för Handelsbanken Markets 2002 till 2005. Den 26 april 2006 efterträdde han Lars O Grönstedt som VD.[4][5] Han hade befattningen fram till mars 2015 och ersattes av Frank Vang-Jensen.[6]

Global Experts from United States of America

Global Experts in Subject

Share This Profile
Recommended Conferences