Social & Political Sciences
Global

Social & Political Sciences Experts

Agnieszka Whelan

SENIOR LECTURER
Art
Old Dominion University
United States Virgin Islands

Biography

Ph. D. in Art History (Gardens), History, University College London, (2013) M.A. in Art History, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, (1983)

Research Interest

Arts and ceramics

Publications

  • Whelan, A. (1999). 'Czuła dusza w krajobrazie postepu. Dziennik podrozy Izabeli Czartoryskiej po Anglii i Szkocji. (Sensitive soul in the landscape of progress. Izabela Czartoryska's diary of travel around England and Scotland.)'. Ogrod pulawski w czasach ksiezny Izabeli oraz perspektywy jego zachowania przy zmianie funkcji. Materialy z konferencji, Pulawy 25 wrzesnia 1997r.

  • Whelan, A. (2001). 'Czy Pulawy byly slawne? (How Famous was Pulawy ?)'. Materialy z sesji 'Parki Magnackich Rezydencji Rodu Czartoryskich w Europie Centralnej i Wschodniejl. Osrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Narodowa Instytucja Kultury, Studia i Materialy.

  • Whelan, A. (2009). On the statuary of the garden of Pulawy. Studies in the History of Gardens and Designed Landscapes, 29 (1-2), (pp. 57-71).

Global Experts from United States Virgin Islands

Global Experts in Subject